Кариери

Отворените позиции за работа при нас, към този момент, са следните:

Експерт по киберсигурност
Full-stack PHP разработчик
Консултант по защита на лични данни

Отговорности

 • Провеждане на уеб пенетрейшън тестове
 • Провеждане на вътрешни одити за оценка на сигурността
 • Провеждане на вътрешни и външни мрежови пенетрейшън тестове

Изисквания

 • Познания в администрирането на Windows/Unix системи и уязвимости в сигурността
 • Познания и опит в провеждането на пенетрейшън тестове (ръчни, без употребата на инструменти)
 • Познания и опит в провеждането на пенетрейшън тестове на уеб приложения и външни/вътрешни мрежи
 • Познания и опит в използването на известни инструменти за оценка на сигурността

Може да кандидатствате като изпратите Вашето CV на имейл адрес careers [at] tadgroup.bg

Отговорности

 • Разработка на текущи и бъдещи продукти на компанията, включително системи за управление, web application firewall (WAF) и други
 • Разработка на текущ и бъдещ софтуер предназначен за вътрешна употреба
 • Поддръжка и водене на техническа документация за всички продукти
 • Работа с Git за поддръжка на хранилище за разработвания софтуер
 • Участвие в одити на сигурността на изходен код

Изисквания

 • Най-малко 3 години опит в активна разработка на софтуер
 • Опит с програмиране на PHP (процедурно и обектно)
 • Опит с разработка на frontend посредством HTML5, CSS3 и Javascript
 • Отлични теоритични и практически знания в разработката на софтуер посредством обектно-ориентирано програмиране
 • Базови познания по писане на сигурен код и имплементацията на отделни механизми за сигурност

Може да кандидатствате като изпратите Вашето CV на имейл адрес careers [at] tadgroup.bg

Отговорности

 • Изготвяне на политики за съответствие с GDPR и ISO 27001
 • Одит и поддръжка на системата за управление на стандартите ISO 27001
 • Предоставяне на насоки и извършване на преглед на потребителски системи за управление

Изисквания

 • Отлично познаване на законодателството за защита на данните (GDPR)
 • Опит в областта на стандартите ISO
 • Юридическото образование
 • Добри организационни умения, с афининет към детайлите
 • Добро владеене на английски език

Може да кандидатствате като изпратите Вашето CV на имейл адрес careers [at] tadgroup.bg