Малък бизнес
€1 400
без ДДС
Среден бизнес
€2 800
без ДДС
Голям бизнес
€4 200
без ДДС
Цялостен тест за 3 дни, за компании до 10 служители

Проверка и идентификация на уязвими вектори на атаки

Мрежови пенетрейшън тест

Уеб пенетрейшън тест

Сканиране за уязвимости

Комбинация между black box и gray box

Други


В допълнение, всеки пакет включва:

Безплатен повторен тест

Отделен доклад за първоначален тест и повторен тест

Презентация на първоначалния доклад

Издаване на сертификат

Издаване на уеб сайт печат

Всички тестове се извършват едновременно от двама специалисти.

Цялостен тест за 6 дни, за компании до 50 служители

Проверка и идентификация на уязвими вектори на атаки

Мрежови пенетрейшън тест

Уеб пенетрейшън тест

Сканиране за уязвимости

Тест за социално инженерство

Комбинация между black box, gray box и white box

Комбинация между външен и вътрешен (само през VPN) пенетрейшън тест

Други


В допълнение, всеки пакет включва:

Безплатен повторен тест

Отделен доклад за първоначален тест и повторен тест

Презентация на първоначалния доклад

Издаване на сертификат

Издаване на уеб сайт печат

Всички тестове се извършват едновременно от двама специалисти.

Цялостен тест за 9 дни, за компании над 50 служители

Проверка и идентификация на уязвими вектори на атаки

Мрежови пенетрейшън тест

Уеб пенетрейшън тест

Сканиране за уязвимости

Тест за социално инженерство

Комбинация между black box, gray box и white box

Комбинация между външен и вътрешен пенетрейшън тест

Други


В допълнение, всеки пакет включва:

Безплатен повторен тест

Отделен доклад за първоначален тест и повторен тест

Презентация на първоначалния доклад

Издаване на сертификат

Издаване на уеб сайт печат

Всички тестове се извършват едновременно от двама специалисти.


FAQ

Какво представлява пенетрейшън тестът?

Пенетрейшън тестовете са част от процеса на оценка на сигурността на системата, както чрез ръчни, така и чрез автоматизирани средства за проверка. Това е първата стъпка при планирането на цялостната киберсигурност на вашата компания. Тестването за проникване ви позволява да разберете рисковете, срещу които е изправена компанията ви, и съответните мерки за противодействие, за да елиминирате уязвимостите на вашата инфраструктура.

Как да проверите защитата на вашия уеб сайт?

Сигурността на Вашия търговски уебсайт е от изключителна важност за вашия бизнес. Наскоро уеб приложенията са сред най-често използваните форми на софтуер, които са склонни да бъдат експлоатирани, използвайки сравнително елементарни уязвимости, за да получат достъп до лични данни.

Какво представлява одитът за кибернетична сигурност?

Одитът за кибер защитата се занимава с няколко въпроса свързани със сигурността във вашата компания. Одитите имат за цел да разкрият липсата или нарушаването на политики, които могат да окажат критично влияние върху бизнеса ви. Те са ключов аспект от процеса на оценка на сигурността, тъй като те осигуряват основата за поддържане на високо ниво на сигурност.