Уики

С цел по-лесна достъпност до информация, разработихме собствена уики страница където биват описвани различните методи на атака. Тези описания се използват под формата на рефенции в крайния продукт (доклада), който всеки един наш клиент получава след финализирането на тестовете по избраната услуга. 

Клиентът получава завършен доклад, включващ цялата събрана от екипа ни информация относно откритите уязвимости, за следните услуги:

  • Съответствие с GDPR
  • Пенетрейшън тест на уеб приложение
  • Мрежови пенетрейшън тест
  • Одит на информационни системи
  • Сканиране за уязвимости
  • Тест за социално инженерство

Като част от всеки един доклад, за всяка една от откритите уязвимости, има предоставена референция към нашата уики страница за допълнителна информация.