В днешното постоянно развиващо се кибер пространство, консултантството се превърна в неразделна част от цялостната сигурност на компаниите. Консултантските услуги в днешно време са търсени главно поради липсата на експертен опит в областта на сигурността в дадена организация. Услугата предоставя професионални съвети и може да съдейства при планирането и прилагането на стратегии както на управленско, така и на технологично ниво.

Нашите консултантски услуги предоставят на нашите клиенти възможност да се запознаят с установената понастоящем информационна сигурност. Експертите на TAD Group биха могли да ви дадат препоръки как да подобрите и да адаптирате нашите услуги към вашите бизнес нужди. Някои от най-често разглежданите теми в тази област са:

Управление на непрекъснатостта на бизнеса
Помощ при планиране на устойчивостта, за да се улесни управлението и непрекъснатостта на бизнеса

Оценка на сигурността
Предоставяне на информация и оценка на текущата ситуацията на сигурността на вашия бизнес

Управление и реакцията при инциденти
Професионални съвети, свързани с разследване на инциденти и последици от изтичане на данни

Оценка на риска
Моделиране на заплахи и услуги за оценка на риска, които намаляват вероятността за атаки

Оценка на кибер-операционна среда
Оценка на вече изградена инфраструктура или среда за сигурност

Планиране на стратегията за сигурност
Подготовка или подобряване на стратегията за киберсигурност и политики, свързани с информационната сигурност

CISO под наем
Експерт, посветен специално на нуждите на вашия бизнес

План за възстановяване
Препоръки за това как да се възстановите от атака или изтичане на информация

Сигурността е непрекъснат процес и цели да намали риска на който е изложен вашият бизнес. Като такъв, той включва постоянна инвестиция, която често се оказва пречка както за малките, така и за големите предприятия.

Консултантските услуги действат като стъпка към всяка друга услуга в областта на информационната сигурност.

Ако вашият бизнес работи с критична инфраструктура, от първостепенно значение е да се гарантира правилното управление на неговата наличност, целостта на данните и поверителността. Нашите експерти са сертифицирани от някои от най-добрите организации в областта на информационната сигурност и като такива, ние можем да улесним установяването на надеждно ниво на сигурност.