Мобилните приложения се превърнаха в съществена част от нашия живот, тъй като зависимостта ни от смартфоните се разрасна бързо през последните няколко години. Въпреки това, когато става въпрос за сигурност, проучванията в тази област показват, че повечето разработчици не са наясно с възможните заплахи и е необходимо само едно уязвимо приложение, за да бъде компрометиран целият смартфон.

Подобно на уеб сайтове и други интернет услуги, мобилните приложения също могат да страдат от различни вектори на атака. Издавайки вашата бизнес логика на крайния потребител, предполага, че приложението трябва да е защитено от клиентски атаки. Такива атаки, например, могат да бъдат насочени към множество контроли за сигурност, включително, но не само: управление на данни, комуникационни канали, механизми за криптография и други.

Анализът на сигурността, предлаган от TAD GROUP, разкрива широко разнообразие от уязвимости в мобилното ви приложение, класифицирани по риск и въздействие, които съставляват крайния рейтинг на уязвимостта. Услугата се изпълнява чрез статичен анализ на кода на приложението и ръчна проверка на резултатите, като по този начин се елиминира шансът за фалшиви положителни резултати.

mobile_analysis_diagram_bg

Горната графика визуализира цялостния процес на анализиране сигурността на приложението, който включва различни стратегии на подход и съответната им класификация. Анализът обхваща приложения, базирани на Android и iOS.

TAD GROUP може да помогне на вашата организация, като оцени сигурността на вашето мобилно приложение въз основа на методологията за откриване на уязвимости описана в OWASP Mobile Security Testing.