Обучения по информационна сигурност (или Internet Security Awareness Training - ISAT) представлява форма на обучение, при която служители от всички нива се запознават с основните концепции, разпоредби и политики за сигурност. Обученията от този тип са особено подходящи за организации с висок оборот и тези, чиито служители непрекъснато обменят голяма част от чувствителната информация.

Обсъжданите теми включват, но не се ограничават до:

Основни принципи в ИТ сигурността

  • Поверителност
  • Интегритет
  • Наличност

Класифициране на информацията

  • Колекция
  • Управление
  • Унищожаване

Вътрешни политики

  • Нива на достъп
  • Комуникация

По време на курса, служителите получават теоретични познания за това как да реагират при общите сценарии на заплаха със съответните планове за действие. Като част от обучението обучителите представят модели на заплаха, както и различни проблеми, свързани със сигурността, като фишинг, социално инженерство и други.

Програмата подлежи на промяна при поискване.

Методологията, следвана от TAD GROUP, е в съответствие с препоръките, описани в NIST SP 800-50.


Поискай оферта