Обучения по информационна сигурност (или Internet Security Awareness Training - ISAT) представлява форма на обучение, при която служители от всички нива се запознават с основните концепции, разпоредби и политики за сигурност. Обученията от този тип са особено подходящи за организации с висок оборот и тези, чиито служители непрекъснато обменят голяма част от чувствителната информация.

Обученията са от критична важност, за да се осигури непрекъснатост на бизнеса и да се подсигурят вашите активи. Широко разпространено е мнението, че човешкият фактор е най-слабото звено в киберсигурността на компанията и това прави обученията по информационна сигурност още по-важни.

Услугата предоставя три различни форми на обучение в зависимост от аудиторията. Спрямо формата на обучение, темите, които се разглеждат, са както следва:

Аудитория: Служители от всички нива

 • Поверителност на данните
 • Шпионски и рекламен софтуер
 • Фишинг и вишинг
 • Социално инженерство
 • Сърфиране в интернет
 • Защита на работното място
 • Архивиране на данни
 • Изхвърляне на оборудване
 • Изтриване на данни
 • Възстановяване на данни
 • Нива на достъп
 • Таргетирани атаки
 • Последствия от атака
 • Инциденти
 • Информираност

Аудитория: Административен персонал

 • Основи на киберсигурността
 • Управление на риск и съответствие
 • Роли и отговорности
 • Управление на ИТ сигурност
 • Управление на ИТ процеси
 • Създаване и следене на политики

Аудитория: Технически лица

 • Моделиране на заплахи
 • Често срещани атаки
 • Мрежова сигурност
 • Управление на процеси
 • Най-добри практики от индустрията

По време на курса, служителите получават теоретични познания за това как да реагират при общите сценарии на заплаха със съответните планове за действие. Като част от обучението, експертите ни представят как се моделират заплахи, както и различни проблеми, свързани със сигурността, като фишинг, социално инженерство и други.

Програмата подлежи на промяна при заявка от страна на клиента.

Всяка обучителна сесия завършва с тест, базиран на обхванатите теми и подготвен специално за аудиторията. За всеки отделен служител, попълнил теста, е включена и ръчна оценка на резултатите.


Поискай оферта