Социалното инженерство е техника за психологическа манипулация на хората, която разчита на използването на слабости в човешката природа. Услугите на TAD GROUP, свързани с това, включват няколко категории, които ще оценят податливостта към манипулиране на служителите на компанията:

  • Spear Phishing
    Spear Phishing е техника, която е насочена към определен набор от физически лица, като се създават персонализирани имейли
  • Vishing
    Vishing или "гласов phishing" е подклас на фишинга, при който нападателят разчита само на гласова комуникация като средство за експлоатация

Примерен сценарий за фишинг атака може да видите по-долу:

diagram-phishing-attack_TAD

Последните проучвания в индустрията показват, че повече от 30% от всички нарушения, които водят до значително изгубване на данни или изтичане на информация, се дължат на успешни атаки на социален инженеринг. Широко се вярва, че най-слабата връзка в защитата на киберсигурността са служителите. Поради това препоръките за социално инженерство се препоръчват особено за големи компании с голям брой служители, работещи с чувствителна информация.


Поискай оферта