Regulamentul general UE privind protecția datelor (GDPR), aplicabil începând cu 25.05.2018, impune schimbări semnificative în ceea ce privește reglementarea confidențialității datelor.

Regulamentul se aplică: tuturor societăților care prelucrează date cu caracter personal ale subiecților situați în Uniune, indiferent dacă prelucrarea are loc în cadrul UE.

Companiile care nu respectă cerințele de reglementare prevăzute de Regulament vor fi supuse sancțiunilor, cele mai severe dintre acestea fiind de 4% din veniturile companiei sau până la 20 de milioane de euro.

TAD GROUP oferă trei categorii distincte legate de respectarea cerințelor de reglementare din Regulament. Acestea constau în următoarele elemente:

Analiza GAP 


Analiza include:

 • Audit legal comprehensiv al politicilor actuale de confidențialitate pentru protecția datelor;
 • Revizuirea activităților legate de prelucrarea datelor cu caracter personal și conformitatea acestora cu noile cerințe ale Regulamentului;
 • Emiterea unui raport cu recomandări;

Serviciul este potrivit pentru companii care au propriul personal pentru implementarea cerințelor de conformitate cu Regulamentul. TAD GROUP vă va oferi posibilitatea de a deține cunoștințele și siguranța în ceea ce privește caracterul complet al politicilor și procedurilor dumneavoastră.

Conformitate GDPR 


Asigurarea conformității totale cu cerințele de reglementare din Regulament include:

 • Audit legal comprehensiv al politicilor actuale de confidențialitate pentru protecția datelor;
 • Evaluarea politicilor utilizate de compania dumneavoastră pentru a înțelege dacă sunt conforme cu GDPR;
 • Pregătirea politicilor și seturilor de reguli pentru utilizarea internă (inclusiv politici privind confidențialitatea, protecția/colectarea/gestionarea informațiilor și altele)
 • Instruirea salariaților;
 • Analizarea necesității unui DPO (responsabil cu protecția datelor);

Serviciul este potrivit pentru companiile care au nevoie de o soluție completă de conformitate cu GDPR.

Închirierea unui DPO 


Responsabil cu protecția datelor (DPO). Responsabilitățile DPO cuprind:

 • Oferă suport în ceea ce privește punerea în aplicare a politicilor și conformitatea acestora cu Regulamentul;
 • Pregătește recomandări și consultări privind introducerea de noi produse care afectează subiecții datelor cu caracter personal;
 • Consiliază angajații întreprinderii cu privire la orice întrebări legate de prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • Reprezintă linie directă de contact cu Comisia pentru protecția datelor cu caracter personal;
 • Raportează incidentele către Autoritatea de reglementare în termen de 48 de ore;
 • Furnizează formare pentru angajați în ceea ce privește aplicarea cadrului juridic;
 • Asigură asistență amplă în rezolvarea problemelor legate de încălcarea sau nerespectarea securității datelor cu caracter personal;
 • Serviciul este potrivit pentru companiile care au obligația să aibă un responsabil cu protecția datelor (DPO).

TAD GROUP oferă trei categorii distincte de servicii legate de respectarea cerințelor de reglementare din Regulament. Acestea constau în următoarele elemente:


Solicitați o ofertă