Serviciile de răspuns la incidente sunt adresate organizațiilor care au suferit sau suferă în prezent o încălcare a securității datelor. Spre deosebire de criminalistica digitală, răspunsul la incidente este menit să ofere o acțiune imediată ca răspuns la un atac cibernetic. Natura acestui serviciu implică faptul că echipei de securitate ar trebui să i se acorde acces deplin și cooperare din partea echipelor tehnice corespunzătoare din cadrul organizației.

Serviciul combină o investigație pe termen scurt a unui incident specific cu evaluarea riscurilor și a impactului consecințelor acestuia. Scopul său este de a izola amenințările și, ca atare, serviciul include următoarele etape:

incident_response_graphic_en (1)

Mai precis, pașii sunt următorii:

Pasul 1: Limitarea accesului numai la echipa care investighează incidentul pentru a atenua orice interferență externă;

Pasul 2: Analizarea stării sistemului, integrității fișierelor, conținutului bazelor de date, setărilor generale ale sistemului și multe altele;

Pasul 3: Eliminarea programelor malware, care include identificarea backdoor-urilor și a oricărei alte forme de activitate malițioasă rămasă în urmă;

Pasul 4: Amprentarea vulnerabilității responsabile de încălcarea securității datelor pentru a recomanda măsuri de remediere aplicabile;

Pasul 5: Finalizarea fazei de curățare și pregătirea restaurării sistemului la starea inițială pentru a putea fi utilizat;

Măsura de remediere poate varia în funcție de scenariul particular întâlnit. Pentru un serviciu, cum este răspunsul la incidente, este obligatoriu ca experților noștri să le fie furnizate cât mai multe informații posibil. Acest lucru ar ajuta analiza și ar servi drept punct de plecare pentru toate celelalte faze ale serviciului.

În cele mai multe cazuri, răspunsul la incidente necesită doar surse de date pe termen scurt, cum ar fi cele mai recente jurnale de acces, marcajul temporal al fișierelor și alte informații tehnice. Este important de menționat că, în caz de încălcare a securității datelor, nici o acțiune nu ar trebui întreprinsă fără prezența unui expert în domeniul securității informatice, deoarece acest lucru poate împiedica investigarea incidentului și suprascrie datele vitale.

Limitarea impactului și asigurarea unei izolări fiabile a atacului este extrem de importantă pentru acest serviciu. Cu toate acestea, pentru o analiză temeinică și aprofundată, vă sugerăm să consultați serviciile noastre de criminalistică ditigală.