Serviciul „Audit de securitate a sistemelor informatice” vizează verificarea controalelor de securitate și evaluarea riscului sistemelor informatice din cadrul infrastructurii organizației dumneavoastră. TAD GROUP efectuează o evaluare a eficacității mediului care controlează sistemele informatice. Vom face recomandări și vom lua măsuri de prevenire adecvate care vor garanta siguranța și funcționarea corespunzătoare a sistemelor dvs.

Echipa de audit lucrează direct cu dvs. pentru a vă garanta o verificare eficientă și de calitate a tuturor resurselor companiei.

Scopul și domeniul de aplicare a auditului sunt dezvoltate și acceptate de conducerea companiei dvs. Odată ce obiectivul este clar definit, se creează un plan de audit care acoperă domeniul de aplicare convenit, obiectivele și procedurile necesare pentru a obține dovezi relevante care să arate punctele forte și punctele slabe ale mediului dvs. de informare.

Abordarea de audit a sistemelor informatice se bazează pe o protecție preventivă împotriva riscurilor și pe orice apariție a oricărei pierderi pentru organizație. Acest lucru face posibilă abordarea tuturor deficiențelor sau omisiunilor potențiale ale controalelor și determinarea faptului dacă acest lucru ar putea duce la nerespectarea semnificativă a cerințelor de reglementare.

La efectuarea unui audit, TAD GROUP se ghidează după standardele de securitate a informațiilor stabilite de ISO 27001 și respectă cerințele ISO 19011 pentru a emite un raport de audit.

Raportul include constatările, concluziile, recomandările și toate calificările și restricțiile pe care compania dvs. trebuie să le respecte și să le îmbunătățească.
Auditarea sistemelor informatice și eliminarea inconsecvențelor din infrastructura IT este o dovadă suficientă că ați avut grijă să vă protejați informațiile.


Cereți o ofertă