ISO 9001 este unul dintre cele mai utilizate și mai des implementate standarde, deoarece este potrivit pentru orice tip de organizație și pentru orice domeniu de activitate. Cu implementarea ISO 9001, companiile garantează atât angajamentul față de clienți,cât și calitatea serviciilor și produselor pe care le oferă.

Principiile ISO 9001 sunt:

 • Leadership și angajamentul acestuia;
 • Preocuparea satisfacerii în mod constant a așteptărilor clienților, orientarea către clienți, schimbul de informații cu clienții;
 • Implicarea personalului, motivarea angajaților să participe și să contribuie la eficiența Sistemului de Management al Calității (SMC);
 • Abordare bazată pe procese, adică identificarea sistematică și gestionarea proceselor și a interacțiunilor dintre acestea;
 • Îmbunătățirea continuă produselor și serviciilor oferite de organizație, dar și a Sistemului de Management al Calității în sine;
 • Luarea deciziilor bazată pe dovezi;
 • Gestiunea relațiilor (cu furnizorii - cerințe preliminare adecvate, evaluarea ulterioară a furnizorilor, activitățile de verificare și control);
 • Conformarea cu cerințele legale aplicabile activității companiei.

Certificarea ISO 9001 vă va oferi imaginea unui bun partener de afaceri, o competitivitate stabilă în piață și o satisfacție constantă a clienților.


ISO 20000-1 acoperă cerințele pentru Sistemul de Management al Serviciilor (SMS). Principalele subiecte abordate de standard includ planificarea, proiectarea, tranziția, livrarea și îmbunătățirea serviciilor pentru a satisface cerințele contractuale și așteptările clienților. ISO / IEC 20000-1 este un sistem de management recunoscut la nivel internațional, aplicabil oricărei organizații care furnizează servicii IT și dorește să le îmbunătățească și să le perfecționeze.

În 2018 a fost emisă a treia ediție a standardului, aranjată în conformitate cu HLS (Structura de nivel înalt), ceea ce face mult mai ușor integrarea sa cu alte standarde ISO.

Scopul ISO 20000-1 este:

 • Îmbunătățirea serviciilor IT pe care organizația le furnizează;
 • Reducerea costurilor;
 • Identificarea, planificarea și implementarea oportunităților de îmbunătățire;
 • Luarea în considerare a opiniilor și sugestiilor tuturor părților interesate;
 • Asigurarea atingerii obiectivelor planificate.

Certificarea ISO 20000-1 vă va oferi o gestionare eficientă a proceselor serviciilor IT, imaginea unui bun partener de afaceri, o competitivitate stabilă și o satisfacție constantă a clienților.


ISO 27001 acoperă cerințele pentru Sistemul de Management al Securității Informațiilor (SMSI). Acesta conține linii directoare pentru crearea, operarea, întreținerea, monitorizarea și îmbunătățirea continuă a unui astfel de sistem. Protecția informațiilor dvs. este un obiectiv esențial în acest standard, așadar există informații despre modul de identificare a posibilelor amenințări și riscuri, precum și despre modalitățile de abordare a acestora.

Fiecare companie/organizație are know-how, secrete comerciale sau alte informații confidențiale (inclusiv informații despre partener, înregistrări ale angajaților, date despre clienți etc.). Aceste informații trebuie păstrate în așa fel încât să li se asigure integritatea, disponibilitatea și confidențialitatea.

ISO 27001 stabilește principii și reguli pentru crearea și menținerea unui Sistem de Management al Securității Informațiilor pentru a spori stabilitatea și protecția activelor informaționale disponibile în cadrul organizației.

Unele dintre aceste principia sunt:

 • Identificarea, documentarea și evaluarea riscurilor și oportunităților, alegerea mecanismelor de control;
 • Furnizarea de răspunsuri și măsuri eficiente pentru a face față incidentelor de securitate;
 • Politica de Securitate a Informațiilor este stabilită de conducerea organizației;
 • Respectarea strictă a cerințelor de reglementare relevante și a obligațiilor contractuale legate de securitatea informațiilor;
 • Îmbunătățire continuă;
 • Continuitatea proceselor

Certificarea ISO 27001 vă va oferi un nivel semnificativ mai ridicat de protecție a informațiilor, o mai mare fiabilitate și încredere atât din partea clienților, cât și din partea părților interesate.