Instruire în domeniul securității (sau Instruirea pentru conștientizarea în domeniul securității pe internet - ISAT) reprezintă o formă de educație în care angajaților de toate nivelurile li se prezintă conceptele, reglementările și politicile de bază privind securitatea. Instruirile de acest tip sunt adecvate în special pentru organizațiile cu cifre ridicate de afaceri și pentru cele ai căror angajați fac schimb în mod constant de un volum mare de informații sensibile.

Printre subiectele acoperite se numără, fără a se limita la acestea:

Principii de bază în securitatea IT

  • Confidențialitate
  • Integritate
  • Disponibilitate

Clasificarea informațiilor

  • Colectarea
  • Gestionarea
  • Distrugerea

Politici interne

  • Nivelurile de acces
  • Comunicarea

În timpul orelor de curs, angajații dobândesc cunoștințe teoretice despre cum să reacționeze la scenariile comune de amenințare cu planul (planurile) de acțiune corespunzător (corespunzătoare). Ca parte a instruirii, cursanților le sunt prezentate modelele de amenințare, precum și diverse probleme de securitate, cum ar fi phishingul, ingineria socială și altele.

Programul poate fi schimbat la cerere.

Metodologia urmată de TAD GROUP este în concordanță cu recomandările prezentate în NIST SP 800-50.


Cereți o ofertă