Instruirea privind conștientizarea în domeniul securității (ISAT) reprezintă o formă de educație în care angajații de la diferite niveluri sunt familiarizați cu conceptele, reglementările și politicile de bază ale securității. Instruirile de acest tip sunt potrivite în mod special pentru organizațiile cu cifra de afaceri mare și pentru cele ai căror angajați procesează și transferă în mod constant o mare cantitate de informații sensibile.

Printre subiectele acoperite se numără, fără a se limita la acestea:

Principii de bază în securitatea IT

  • Confidențialitate
  • Integritate
  • Disponibilitate

Clasificarea informațiilor

  • Colectarea
  • Gestionarea
  • Distrugerea

Politici interne

  • Nivelurile de acces
  • Comunicarea

În timpul orelor de curs, angajații dobândesc cunoștințe teoretice despre cum să reacționeze la scenariile comune de amenințare cu planul (planurile) de acțiune corespunzător (corespunzătoare). Ca parte a instruirii, cursanților le sunt prezentate modelele de amenințare, precum și diverse probleme de securitate, cum ar fi phishingul, ingineria socială și altele.

Programul poate fi schimbat la cerere.

Metodologia urmată de TAD GROUP este în concordanță cu recomandările prezentate în NIST SP 800-50.


Solicitați o ofertă