Evaluarea vulnerabilității este procesul de identificare a vulnerabilităților cunoscute public în sistemul (sistemele) informațional (e) numai prin utilizarea mijloacelor automate de evaluare. Termenul este adesea asociat cu testarea de penetrare și ambele sunt utilizate interschimbabil la scară largă. Cu toate acestea, ele nu trebuie confundate între ele, deoarece există o diferență esențială între cei doi termeni. Testarea de penetrare se concentrează pe exploatarea vulnerabilităților descoperite, în timp ce procesul de evaluare identifică doar deficiențele unui sistem.

Serviciul include prioritizarea vulnerabilităților dintr-o scanare automată, pe baza impactului, gravității și probabilității acestora. Este adecvat pentru organizațiile care doresc să primească o imagine de ansamblu și o percepție generală cu privire la securitatea lor informatică. Scopul principal este identificarea vulnerabilităților care ar putea conduce la o expunere a informațiilor.

În funcție de sistem, evaluările noastre se împart în două categorii:

  • Evaluarea gazdei (internă)
  • Evaluarea rețelei (externă)

Produsul final este un raport al unui scanner automat care a fost verificat și aprobat de specialiștii noștri. De asemenea, este inclus un rezumat și o clasificare a vulnerabilităților.


Solicitați o ofertă